Epistemic – Sunt cadru didactic în învățământ cu activitate neîntreruptă de 40 ani.
Sunt Inspector școlar pentru învățământul particular și alternative educaționale în cadrul
Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.
În perioada 2005-2008 am fost Mentor de dezvoltare profesională în cadrul Proiectului pentru
Învăţământul Rural derulat în cadrul jud. Sibiu. Asta a făcut să pot cunoaşte bine reţeaua
şcolară a judeţului cât şi problematica specifică managementului educațional, procesului
instructiv educativ și nevoile de formare ale cadrelor didactice.
În perioada 2014-2019 am făcut parte din corpul de metodiști ISJ Sibiu, unde am îndrumat și
evaluat prin inspecții școlare activitatea didactică a colegilor profesori pentru obținerea
diferitelor grade didactice.
În perioada 2002-2006 am participat la acțiuni de evaluare a manualelor pentru învățământ
primar, Limba română și Matematică ofertate la diferite licitații în calitate de Evaluator
manuale.
În perioada 2016-2018 am participat la procesul de evaluare manuale Consiliere și Dezvoltare
Personală, manual pentru cl a V-a și manual pentru cl. VI-a.
Științific – Sunt licențiată a Facultăţii de Ştiinţe- Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
specialitatea psiholog (2007) şi de asemenea licenţiată a Centrului de Psihodrama Clasică de
pe lângă Studio di Psicodramma – Milano, specialitatea, psihoterapeut (2008).
Sunt licențiată a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației- Universității „Babeș –
Bolyai” Cluj – Napoca, specialitatea Institutor pentru învățământul pre-primar și primar
(2002).
Dețin competențe în calitatea de Evaluator extern- evaluare instituțională făcând parte din
Registrul Național al Evaluatorilor ARACIP cod SB 014-Centru, din anul 2009.
Sunt formator, mentor şi evaluator resurse umane. Deţin pentru aceste competențe
certificate și recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Sunt formator consilier recunoscut şi înscris în registru ARACIP cod SB 014- Centru.
Pragmatic – Am participat în calitate de evaluator extern ARACIP, la procesul de evaluare
pentru autorizare, acreditare și/sau evaluare periodică a sute de instituții școlare de stat și
private din întreaga țară.
Am participat ca Formator la implementarea mai multor proiecte cu fonduri europene și
cursuri oferite M.E.C. prin CCD Sibiu, ULBS și ARACIP.
Anul trecut școlar 2019-2020 am participat ca formator pentru cadrele didactice din ciclul
primar la implementarea proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru
toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327.
De anul trecut, 2019, particip la implementarea proiectului ”Crearea și implementarea
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale – cod: SMIS
122607” ca și Expert județean.
Am publicat pe parcursul carierei mele peste 30 de articole de specialitate în diverse reviste și
publicații de specialitate.
Am participat la numeroase simpozioane și conferințe naționale și internaționale unde uneori
am avut intervenții de specialitate.
Ce îmi doresc?
Copiii municipiului Sibiu să aibă parte de un învățământ de calitate iar școala să devină
locul unde copilul se simte bine!

Cu respect,
Inspector școlar : prof. Monica Adriana Munteanu