Organizatii speciale pnl sibiu

PREȘEDINTE: Casian Vlaicu

Din membrii Partidului Național Liberal, în centrele universitare se înfiinţează Cluburile Studenţeşti Liberale (CSL), în coordonarea BPJ.

Conducerile executive ale PNL au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din PNL la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.

PREȘEDINTE: Gheorghe Sterp

Tineretul Național Liberal (TNL) cuprinde membri care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Membrii TNL care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism de conducere al TNL, la orice nivel, pot activa în cadrul TNL până la încheierea mandatului respectiv.

Conducerile executive ale PNL au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din PNL la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.

PREȘEDINTE: Corina Dăncilă

OFL cuprinde membre care acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum şi pentru instituţionalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi social-culturală.

Scopul OFL este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi punerea lor în practică împreună cu structurile organizatorice ale PNL.

PREȘEDINTE: Isaicu Valeria

OPV3 este constituită din membri ai partidului care sunt pensionari sau sunt persoane în vârstă.

Scopul OPV3 este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica de sprijinire a pensionarilor şi a persoanelor de vârsta a treia, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.

PREȘEDINTE:

OOA cuprinde membri ai partidului care activează în sfera întreprinderilor mici şi mijlocii şi în mediul de afaceri.

Scopul OOA este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.

PREȘEDINTE: Crăciun Marin

PREŞEDINTE: Daniela Benga

PREŞEDINTE: Horațiu Răcuciu

Liga Aleșilor Locali este o structură compusă din aleși ai Partidului Național Liberal care ocupă funcții în administrația publică locală şi care militează pentru consacrarea principiului exercitării mandatului de ales în interesul exclusiv al comunităţii. Cu peste 13.000 de membri, din care peste 2.000 de preşedinţi/vicepreşedinţi de consilii judeţene şi primari/viceprimari, LAL este structura de specialitate care contribuie la creșterea capacității reprezentanților PNL în structurile administrației publice locale, prin programe de formare, schimb de experiență, evenimente pentru membri și în colaborare cu alți parteneri preocupați de modernizarea administrației publice din România. Cu aportul specialiștilor LAL, PNL prezintă puncte de vedere și propuneri de politici publice care pot contribui la creşterea performanţei în administraţia publică locală, bazate pe descentralizare, subsidiaritate şi autonomie locală, în contextul unei dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor României.

LAL este activă în parteneriate cu structuri similare din țări aflate în imediata vecinătate, cu țări membre UE dar și din afara spațiului european.