Școala Generală Ludoș
Liceul Silvic Timișoara
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov

Activitate profesională desfășurată
Tehnician silvic și ulterior inginer silvic pe diferite funcții în cadrul Ocolului Silvic Sibiu, Ocolului Silvic Săliște si Ocolului Silvic Miercurea Sibiului, inclusiv Șef de Ocol, Director Tehnic și Director la Direcția Silvică Sibiu

Activitate actuală
Inginer Silvic la Ocolul Silvic Miercurea-Sibiului

Activitate politică (începând cu 2001)

Membru PD, PDL, PNL
Consilier Local în Consiliul Local Ludos
Consilier Județean în Consiliul Județean Sibiu