Inscrie-te in pnl

CERERE DE ADEZIUNE

Informații personale

Declar pe propria răspundere că:

Am citit Statutul Partidului Naţional Liberal, Regulamentul de aplicare al Statutului, Codul Etic şi sunt de acord cu toate
prevederile acestora.
Solicitarea de înscriere se motiveazã exclusiv pe adeziunea la principiile liberale, pe dorința de a milita pentru promovarea în viața
publicã a valorilor în care liberalii cred: libertatea individuală, respectul față de cetățean și familia sa, egalitatea șanselor,
toleranță față de convingerile religioase, garantarea proprietății private, economie de piață, coeziune economică si socialã, stat
minimal etc.
Datele furnizate în această cerere corespund realității. Am citit și am înțeles informațiile furnizate în Politica de confidențialitate
publicată pe website-ul www.pnl.ro și prin semnarea acestei cereri de adeziune îmi exprim consimțământul cu privire la
prelucrarea datelor mele în conformitate cu această Politică de confidențialitate.
Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele pentru a primi informări cu privire la campanii, evenimente,
acțiuni organizate sau susținute de către PNL, precum și alte înștiințări sau materiale informative ale PNL.
În cazul în care voi dori să îmi retrag consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, voi transmite o
informare scrisă în acest sens, specificând și scopul/scopurile prelucrărilor pentru care doresc să opereze retragerea
consimțământului.
În măsura în care, în virtutea calității de membru de partid, voi lua cunoștință de date cu caracter personal ale altor persoane
fizice, mă oblig să păstrez confidențialitatea asupra acestora și să respect măsurile tehnice și organizatorice, politicile și
procedurile interne, stabilite pentru protejarea și securitatea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau
ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
Nu mă aflu în nici una din situațiile în care îmi sunt restricționate drepturile cetățenești, nu am fãcut parte din structurile represive
ale Securitãții Române înainte de 1989 și nu am avut relații de colaborare sub nici o formã cu Securitatea Românã.
Declar, de asemenea, că, în prezent, nu sunt membru al unui alt partid politic.

Activitate socio-profesională

Competențe lingvistice

Date personale