Category Archives: principii si valori

14 iul.
0

1.Dialog și toleranță, pluralism și diversitate, egalitate de șanse și meritocrație

Respectul pentru diversitate, pentru pluralitatea opiniilor, preocupărilor, opțiunilor, din toate punctele de vedere, este un alt fundament al liberalismului, care respinge abordările de tip conflictual și preferă dialogul și soluțiile consensuale. Atitudinea față de minorități dovedește gradul de maturizare democratică ...

Read More
14 iul.
0

2.Proprietate privată, retragerea statului din economie, liberă inițiativă, competiție

Dezvoltarea individului este direct legată de respectul pentru proprietatea acestuia. Doctrina liberală plasează în centrul ei proprietatea privată. Din punct de vedere economic, liberalismul pledează pentru limitarea implicării statului în economie, considerând că acesta nu trebuie să intervină în mecanismele ...

Read More
14 iul.
0

3.Individ, libertate, drepturi și libertăți individuale

Liberalismul are în centrul său individul. Nu este vorba de o abordare de tip „egoist”, care exclude societatea sau interesul pentru binele comun. Dimpotrivă, liberalii consideră că fiecare individ trebuie să aibă șanse egale de a se dezvolta și afirma ...

Read More
14 iul.
0

4.Democrație, stat de drept, separația puterilor

În mod tradițional se spune despre democrație că este „puterea poporului”, din grecescul demos – popor și kratos – putere. De fapt, democrația este o noțiune mult mai complexă, care presupune o serie de principii de funcționare, mecanisme și instituții. ...

Read More