Programul de Guvernare al Partidului Național Liberal prevede dezvoltarea infrastructurii de irigații. Programul #PNL este singurul program realist și finanțabil, proiectele fiind deja negociate cu oficialii europeni.

Prin Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) se vor realiza: infrastructura de irigații, infrastructura de desecare/drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, lucrări de prevenire a deșertificării, finalizarea sistemului național antigrindină și creșterea precipitațiilor, fiind alocat un buget de 6,5 miliarde de Euro.

Programul de Guvernare prevede creșterea suprafețelor amenajate pentru irigații, cu prioritate în zone afectate de secetă, precum și creșterea eficienței utilizării apei în activitatea de irigații.

Printre măsurile preconizate se numără implementarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din Romania (PNI) și reluarea lucrărilor de realizare a Canalului Siret -Bărăgan.

Investițiile vor avea rezultate concrete: reducerea tarifului pentru apa pompată, facilitarea accesului direct al fermierilor la apa pentru irigații sau creșterea suprafeței irigate deservită de infrastructura de irigații.